SEDMA PLENARNA SJEDNICA


logo.jpg

Sukladno planu rada za 2019. održana je sedma Plenarna sjednica.


Vidi zapisnik

Autor: Senad Imamović, - 04.12.2019 u 12:29