POZIVNICA


ZRS

Na temelju odredbi članaka 20.;21.;22. i 23. Statuta Zbora rukometnih sudaca Poreč, dana 30.03.2021. pozivate se na Izbornu godišnju Skupštinu Zbora rukometnih sudaca Poreč. U 
Umagu, na ranchu Donji Picudo sa početkom u 17,30 sati
 
Predlaže se dnevni red: Uvodnik Predsjednika ZRS Poreč
 
1. Imenovanja
1.1. Izbor verifikacijske komisije
1.2. Izbor verifikacijske komisije za izbor vodstva Zbora
                                       1.3. Izvještaj verifikacijske komisije
1.4. Izbor Predsjednika i dva člana radnog predsjedništva
1.5. Izbor Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Posvajanje zapisnika s prethodne Skupštine
3. Razrješenje dosadašnjeg vodstva ZRS Poreč
4. Izvješća
3.1. Predsjednika ZRS Poreč 
3.2. Nadzornog odbora 
3.3. Strukovnog povjerenstva 
3.4. Blagajnički izvještaj 
3.5. Stegovnog povjerenstva 
5. Rasprava po iznesenim izvještajima i posvajanje istih 
6. Izvješće verifikacijske komisije za kandidaturu vodstva Zbora
7. Izbori: 
7.1. Predsjednika ZRS Poreč
6.2. Upravnog odbora ZRS Poreč
6.3. Nadzornog odbora ZRS Poreč 
8. Prijedlog i posvajanje:
8.1.Financijski plan za 2021. – 2022..
8.2.Plan rada ZRS Poreč za mandat 2021.- 2022.
8. Prispjele poštanske doznačnice, molbe i žalbe 
9. Izmjena statuta 
10. Različito
 
Pozivaju se predsjednici tijela ZRS Poreč da pripreme izvještaje za proteklo razdoblje. Ujedno pozivamo Predsjednika UHRS, tajnika UHRS i Predsjednika RSŽI da sa svojim prisustvom uveličaju Skupštinu
 
 
U Poreču , 15.03.2021.
 
Tajnik ZRS Poreč Predsjednik ZRS Poreč
 
Vinko Arić Vladimir Grubor

Autor: Senad Imamović, - 17.03.2021 u 13:08