OSMA PLENARNA SJEDNICA


logo.jpg

Sukladno planu rada za 2019. održana je osma Plenarna sjednica.


Vidi zapisnik

Autor: Senad Imamović, - 14.12.2019 u 22:54