Suci ZRS Poreč

Arijan Udovičić

Adresa:

Umag, Novigradska 10

Datum rođenja:

telefon:

095 353 5 383

e-mail:

ariumag98@gmail.com

Dužnost:

sudac II. kat. ŽRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

07.03.2014

Dino Horozović

Adresa:

Umag, Fratrići 62H

Datum rođenja:

telefon:

099 8431378

e-mail:

ohorozov@gmail.com

Dužnost:

sudac 3.HRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

Lara RAHMANOVIĆ

Adresa:

Svetog Križa 9

Datum rođenja:

17.12.2002

telefon:

099 677 3 789

e-mail:

martina.klobucar@pu.t-com.hr

Dužnost:

Datum polaganja sudačkog ispita:

14.04.2015

Marin SINČIĆ

Adresa:

G. Mazzini 9

Datum rođenja:

07.07.2000

telefon:

091 584 5 074

e-mail:

iva.sincic@gmail.com

Dužnost:

Datum polaganja sudačkog ispita:

14.04.2015

Sven MATIJEVIĆ

Adresa:

Zemljoradnička 6

Datum rođenja:

08.05.2001

telefon:

091 6198746

e-mail:

sven24@net.hr

Dužnost:

Datum polaganja sudačkog ispita:

14.12.2016